top of page

Instrukcje dla Non-Flex Selfie Stick Adaptor

  Wymagane części

1. Insta360 ONE R

2. Mounting Bracket*

3. 1/4" Camera Mount Adapter*

4. 1/4" Thumb Screw*

5. NON-FLEX Adaptor 

6. Selfie Stick 

*dostarczane z Insta360 ONE R

Krok 1.

Umieść adapter NON-FLEX na adapterze 1/4" i zainstaluj kamerę (w prawidłowej pozycji dla wycięć). Upewniając się, że otwory są wyrównane, włóż śrubę skrzydełkową (nie dokręcaj całkowicie). 

Krok 2.

Teraz znajdź optymalną pozycję dla linii ściegu kamery za pomocą ekranu dotykowego lub aplikacji Insta360 i dokręć śrubę skrzydełkową, aby zabezpieczyć. 

Ale już...

„Uchwyć chwilę… nie kij do selfie”

bottom of page