top of page

Zasady i Warunki

ZGODA UŻYTKOWNIKA

Wszystkie towary i koszty dostawy muszą zostać opłacone w całości przez klienta przed wysłaniem towaru. Nieuczciwe próby uzyskania towarów za pomocą niezamówionych środków są uznawane za przestępstwo i zostaną zgłoszone odpowiednim władzom. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych cenach w dowolnym momencie, zanim umowa stanie się prawnie wiążąca.

 

Wszystkie zapasy są oferowane w zależności od dostępności. Jeśli żądane przez Ciebie produkty nie są dostępne w trakcie realizacji zamówienia, skontaktujemy się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą w ciągu 5 dni roboczych, zwrócimy całkowity koszt zamówienia za pomocą oryginalnej metody płatności.

 

RBVentures UK zabrania kopiowania, hakowania i wszelkich innych form niewłaściwego postępowania na stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę użytkowania wynikającą z błędów lub kodowania witryny. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby sprawdzić zawartość witryny, nie możemy ponosić odpowiedzialności za linki lub posty, które mogą stać się obraźliwe z powodu strony trzeciej.

 

WARUNKI USŁUGI

 

Ogólnie

Dostęp i korzystanie z tej witryny internetowej oraz produktów i usług dostępnych za pośrednictwem tej witryny internetowej podlegają następującym warunkom i powiadomieniom („Warunki świadczenia usług”). Korzystając z usług, zgadzasz się na wszystkie Warunki świadczenia usług, które mogą być przez nas aktualizowane od czasu do czasu. Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę, aby zauważyć wszelkie zmiany, które mogliśmy wprowadzić w Warunkach korzystania z usługi.

Dostęp do tej Witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu ta strona internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Czasami możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całości tej witryny.

 

Niniejsza strona internetowa może również zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez RBVentures UK. RBVentures UK nie ma kontroli nad tymi witrynami i nie ponosi za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Korzystanie z połączonych witryn będzie podlegać warunkom użytkowania i usług zawartym w każdej witrynie.

 

Zakazy

Nie wolno nadużywać tej witryny. Nie wolno: popełniać przestępstwa lub zachęcać do niego; przesyłać lub rozpowszechniać wirusa, trojana, robaka, bomby logicznej lub publikować jakichkolwiek innych materiałów, które są złośliwe, szkodliwe technologicznie, z naruszeniem zaufania lub w jakikolwiek sposób obraźliwe lub nieprzyzwoite; włamać się do dowolnego aspektu usługi; uszkodzone dane; naruszać praw majątkowych innych osób; wysyłać niezamówionych materiałów reklamowych lub promocyjnych, powszechnie określanych jako „spam”; lub próbować wpłynąć na wydajność lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń komputerowych lub dostępnych za pośrednictwem tej witryny. Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo karne zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. RBVentures UK zgłosi każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i ujawni im Twoją tożsamość. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu „odmowa usługi”, wirusy lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem z tej witryny lub do pobierania jakichkolwiek materiałów na nim zamieszczonych lub na dowolnej witrynie, do której jest ona połączona.

 

Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki usługowe i znaki logo używane i wyświetlane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi RBVentures UK lub stron trzecich.

Nazwa RBVenturesUK i logo nie mogą być używane w żaden sposób, w tym między innymi w reklamach związanych z dystrybucją materiałów na tej Stronie, bez uprzedniej pisemnej zgody RBVentures UK.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Składając zamówienie, oferujesz zakup produktu zgodnie z poniższymi warunkami. Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności i potwierdzenia ceny zamówienia.

 

Jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie przekazane nam informacje kontaktowe i wysyłkowe są poprawne, jeśli zauważymy jakiekolwiek błędy, skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem podanego adresu e-mail. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować, podejmiemy decyzję, czy wysłać zamówienie, czy anulować zamówienie, zapewniając pełny zwrot pieniędzy.  

Czasy wysyłki mogą się różnić w zależności od dostępności, a wszelkie gwarancje lub oświadczenia dotyczące czasu dostawy są ograniczone do kontynentalnej Wielkiej Brytanii i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia wynikające z opóźnień pocztowych.

Musisz mieć ukończone 16 lat i posiadać ważną kartę kredytową lub debetową wydaną przez akceptowany przez nas bank. RBVentures UK zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego wniosku złożonego przez Ciebie. Składając zamówienie, zobowiązujesz się, że wszystkie dane, które nam przekazujesz, są prawdziwe i dokładne, że jesteś upoważnionym użytkownikiem karty kredytowej lub debetowej użytej do złożenia zamówienia oraz że masz wystarczające środki na pokrycie kosztów zakupu.

 

PROMOCJE I KODY RABATOWE

Wszystkie promocje lub kody rabatowe dotyczą tylko określonego okresu czasu. Wszelkie kody rabatowe należy przesłać w momencie zakupu i nie można ich używać wstecz. 

Wszystkie rabaty, kupony i promocje są ograniczone do jednego na osobę, na zamówienie.

Nie reklamujemy ani nie korzystamy z witryn z kuponami/rabatami stron trzecich, wszelkie dostępne rabaty będą dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej lub przesłane bezpośrednio przez nas pocztą elektroniczną.  

 

NASZA UMOWA

Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia: ta wiadomość e-mail będzie tylko potwierdzeniem i nie będzie oznaczać przyjęcia zamówienia. Umowa zostaje zawarta między nami dopiero wtedy, gdy wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że Twoje zamówienie zostało wysłane.  

 

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

 

Chociaż staramy się zapewnić, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny na tej stronie są dokładne, jednak mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionego przez Ciebie towaru, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe i damy Ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w prawidłowej cenie lub jego anulowania. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, potraktujemy zamówienie jako anulowane. Jeśli anulujesz i zapłaciłeś już za towar, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.

 

Koszty dostawy są dodatkowo naliczane; takie dodatkowe opłaty są wyraźnie wskazane w stosownych przypadkach i uwzględnione w „kosztach całkowitych”.

 

PŁATNOŚCI

Płatności można dokonać za pomocą karty debetowej lub kredytowej za pośrednictwem protokołu SSL Secure Shopping lub przez PayPal. Twoja karta zostanie obciążona po przyjęciu zamówienia.

 

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Materiał wyświetlany na tej stronie jest dostarczany bez żadnych gwarancji, warunków lub rękojmi co do ich dokładności. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, RBVentures UK oraz jego dostawcy i dostawcy treści niniejszym wyraźnie wyłączają wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogą być dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności i nie będą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe, karne lub przypadkowe, lub szkody z tytułu utraty użytkowania, zysków, danych lub innych wartości niematerialnych, szkody dla reputacji lub reputacji, lub kosztów zakupu zastępczych towarów i usług, wynikających lub związanych z korzystaniem, niemożnością korzystania, działaniem lub awariami tej witryny internetowej lub Witryn połączonych oraz wszelkich materiałów na nich zamieszczonych, niezależnie od tego, czy takie szkody były przewidywalne lub wynikały z umowy, deliktu, słuszności , restytucji, na mocy ustawy, na mocy prawa zwyczajowego lub w inny sposób. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność RBVentures UK za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jego zaniedbania, ani za świadome wprowadzenie w błąd, wprowadzenie w błąd co do podstawowej sprawy lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

 

LINKI DO INNYCH STRON

 

Nasza strona może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane.

RBVentures UK nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że RBVentures UK nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

 

ŁĄCZENIE DO TEJ STRONY

Wszelkie linki do naszej witryny muszą być uczciwe, zgodne z prawem i nie mogą szkodzić naszej reputacji ani jej wykorzystywać, ale nie wolno tworzyć linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, w przypadku gdy żaden istnieje.Nie wolno tworzyć linków z żadnej witryny, która nie jest Twoją własnością. Ta witryna nie może być umieszczana w ramce w żadnej innej witrynie, ani nie możesz tworzyć linków do jakiejkolwiek części tej witryny innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez uprzedzenia.

 

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić RBVentures UK, jej dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, konsultantów, agentów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialnością, odszkodowaniami i/lub kosztami (w tym między innymi opłaty) wynikające z korzystania z tej witryny lub naruszenia przez Ciebie Warunków świadczenia usług.

 

WARIANCJA

RBVentures UK ma prawo do zmiany, usunięcia lub zmiany Usług i/lub dowolnej strony tej witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia.  

 

USKARŻANIE SIĘ

RBVentures UK traktuje reklamacje bardzo poważnie, prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek reklamacji.

 

ZRZECZENIE SIĘ

Jeśli naruszysz te warunki, a my nie podejmiemy żadnych działań, nadal będziemy uprawnieni do skorzystania z naszych praw i środków zaradczych w każdej innej sytuacji, w której naruszysz te warunki.

 

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki należy interpretować zgodnie z prawem Anglii, aw przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia związanego z niniejszymi warunkami, spór ten lub roszczenie będzie podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

 

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Powyższe Warunki świadczenia usług stanowią całość porozumienia stron i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne umowy pomiędzy Tobą a RBVentures UK. Każde zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień Regulaminu będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez dyrektora RBVentures UK.

bottom of page