top of page

Instrukcje dla Non-Flex Selfie Stick Adaptor Boosted Battery Base

  Wymagane części

1. Insta360 ONE R Core z 360 Obiektyw

2. Boosted Battery Base

3. 1/4" Camera Mount Adapter*

4. 1/4" Thumb Screw*

5. NON-FLEX Adaptor 

6. Selfie Stick 

*dostarczane z Insta360 ONE R

Krok 1.

Umieść Non-Flex Adaptor na adapterze 1/4”. 

Krok 2.

Zainstaluj kamerę.

Krok 3.

Włóż śrubę skrzydełkową i dokręć.

Ale już...

„Uchwyć chwilę… nie kij do selfie”

bottom of page